Festa de São Benedito

Festa de São Benedito - 05/10/2019

Procissão e Santa Missa

Quermesse